Bases Festival Cabanyal Íntim 2014

Bases participació 2014

logo cabecera

Aquest any, el Festival Cabanyal Íntim es suma a la commemoració del naixement del poeta Luís Cernuda i proposa com a eix vertebrador que les propostes se emmarquen dins del lema Entre la realitat i el desig.

Aquesta 4ª Edició estem d’enhorabona. El Consell de Ministres ha derogat definitivament el PEPRI, que impulsava l’il•legal enderrocament del barri del Cabanyal i la prolongació de l’avinguda Blasco Ibànyez. El barri queda per tant reafirmat com a Conjunt Històric Protegit. En resum, el Cabanyal resisteix!

Com a novetat, la propera edició del festival tindrà una durada de dos caps de setmana: el segon i el tercer de maig: els dies 9, 10, 11 de maig i el 16, 17 i 18 de maig de 2014.

A continuació us presentem les BASES DEL FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM 2014:

OBJECTIU: Acostar les arts escèniques d’avantguarda a les cases i espais singulars del barri del Cabanyal, declarat Bé d’Interès Cultural en 1993. Traçar un itinerari escènic a través d’una sèrie d’espectacles en la intimitat de les llars i espais seleccionats per a aquesta nova edició.

REQUISITS:
1. Podran presentar-se al Festival Cabanyal Íntim totes les companyies, creadors i col•lectius, del territori valencià o residents en el mateix, vinculats d’alguna forma a les arts escèniques dins de les següents disciplines: teatre infantil i d’adults, dansa, circ, performance, teatre d’objectes, cabaret, il•lusionisme, poesia i música escènica, audiovisual, o qualsevol altra disciplina de noves tendències escèniques.

2. Tindran preferència les peces creades a propòsit per al festival i seran valorades segons la seua originalitat, qualitat artística i la seua relació amb el barri i la temàtica escollida per a aquesta edició: Entre la realitat i el desig.

3. El format de les peces a presentar podrà acollir-se a una de les següents modalitats:
• Peces breus: La durada dels espectacles oscil•larà entre els 25 i 35 minuts.
• Peces llargues: La durada d’aquests espectacles oscil•larà entre els 50 i 60 minuts. Enguany el Festival obri les seues portes a una nova modalitat que brinda als creadors la possibilitat de realitzar un treball artístic més desenvolupat i en major profunditat.

Les seues necessitats tècniques i humanes s’adequaran a les característiques d’autogestió del Festival i a la limitació espacial i d’infraestructures que presenten les llars i espais en els quals es desenvoluparan.

4. S’acceptaran propostes tant en valencià com en castellà, així com sense text.

5. Les propostes han de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: cabanyalintim@gmail.com La data límit de lliurament serà el divendres 10 de gener de 2014, fins a les 20:00h.

En el camp “assumpte” s’indicarà clarament “PROPOSTA CABANYAL ÍNTIM 2014/ NOM DE LA COMPANYIA”.

6. Les propostes enviades hauran de contenir la següent informació:
 Dades de contacte: nom, telèfon, e-mail, enllaç a la web (si en teniu).
 Nom i CV de la companyia, artista, col•lectiu, etc.
 Proposta: disciplina artística, títol, durada, breu descripció o sinopsi, públic al que va dirigit i artistes involucrats. (De no més d’un foli d’extensió).
 Per a les propostes de llarga durada, a més d’aquests requisits, se sol•licita: un pla de treball que incloga un calendari d’assajos l’estrena.
 Necessitats tècniques de la peça.
Tots els projectes que no faciliten la informació requerida seran desestimats.

CONDICIONS:
Compromisos del Festival:

1. La Direcció Artística del Festival farà un seguiment i assessorament del procés creatiu de cadascuna de les peces seleccionades.

2. Difusió i promoció de les peces seleccionades, que seran en tot cas propietat dels artistes, però el Festival es reserva el dret al seu enregistrament i difusió en els diferents suports divulgatius.

3. Les propostes presentades seran avaluades per l’equip de Cabanyal Íntim, que informarà de la resolució a partir de l’1 de febrer de 2014. Els seleccionats seran contactats via e-mail per l’equip del Festival i seran citats per a una primera reunió introductòria.

4. Dotació econòmica: El Festival es compromet a fer un repartiment equitatiu dels donatius dels espectadors i mecenes, entre artistes i organització, una vegada cobertes les despeses.

Compromisos de les companyies seleccionades:
1. Les companyies/artistes seleccionats es comprometen a realitzar les representacions pactades al llarg dels dos caps de setmana que durarà el Festival. Així mateix, es comprometen a realitzar un assaig general al que acudiran la resta d’artistes, participants i l’organització del Festival.

2. Els costos de producció de les peces escèniques seran a càrrec de cada companyia. No obstant açò, el festival es compromet, dins de les seues possibilitats, a proporcionar les infraestructures i el personal de suport necessari.

3. La participació en aquest festival implica la total acceptació de les bases que ací figuren.

L’equip de Cabanyal Íntim